Werkgever

Identiteit vaststellen

Of u nu aan de slag gaat met binnen- of buitenlandse arbeidskrachten, u bent verplicht hun identiteit vast te stellen. Dat is belangrijk om premie- en belastingfraude tegen te gaan en om illegale tewerkstelling van vreemdelingen te voorkomen.

 

Stappenplan verificatieplicht

Om u te helpen, heeft de overheid samen met het bedrijfsleven een stappenplan ontwikkeld. In een paar stappen ziet u of de nieuwe medewerker voor u mag werken en hoe u de identiteit vaststelt.

Stappenplan verificatieplicht

Hulpmiddel voor het vaststellen van de identiteit van de nieuwe werknemer.

Naar het stappenplan

Stappenplan verificatieplicht

Hulpmiddel voor het vaststellen van de identiteit van de nieuwe werknemer.

Start

Vraag de nieuwe werknemer om een identiteitsbewijs.

Veel buitenlandse werknemers beschikken ook over een Nederlands vreemdelingendocument of een sticker in hun paspoort. Vraag hiernaar. Deze documenten zijn voor u makkelijker op echtheid te beoordelen.
De EU/EER omvat deze lidstaten.

Geef hieronder aan welk type identiteitsbewijs de werknemer aan u geeft.

Sluiten

Lidstaten van de EU

 • België
 • Bulgarije
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Finland
 • Griekenland
 • Hongarije
 • Ierland
 • Italië
 • Kroatië
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Spanje
 • Tsjechië
 • Verenigd Koninkrijk
 • Zweden

Lidstaten van de EER

 • IJsland
 • Liechtenstein
 • Noorwegen

Heeft de nieuwe werknemer de Kroatische nationaliteit?

Ja Nee

Voor een werknemer met de Kroatische nationaliteit moet u een tewerkstellingsvergunning hebben.

Heeft u voor de werknemer een tewerkstellingsvergunning?

Ja Nee

Arbeidsmarktaantekening in document

Welke arbeidsmarktaantekening staat er op het getoonde NL verblijfsdocument, NL W-document of NL geprivilegieerd document?

Achterzijde
verblijfsdocument
Achterzijde
W-document
Achterzijde
geprivilegieerd document

Arbeidsmarktaantekening in document

Welke arbeidsmarktaantekening staat er op het getoonde NL verblijfsdocument, NL W-document of NL geprivilegieerd document?

Achterzijde
verblijfsdocument
Achterzijde
W-document
Achterzijde
geprivilegieerd document

Arbeid onder voorwaarden toegestaan

Op de website van de Rijksoverheid kunt u nagaan of u de nieuwe werknemer mag laten werken. Wordt er aan de voorwaarden voldaan?

Ja Nee

Tewerkstellingsvergunning

Voor een werknemer uit deze landen hebt u een tewerkstellingsvergunning nodig. Beschikt u hier al over?

Sinds 1 mei 2011 zijn er nieuwe tewerkstellingsvergunningen. Voor een voorbeeld hiervan, zie de afbeelding hieronder. De oude documenten zijn nog tot en met september 2014 geldig.

Ja Nee

Is het document echt?

Controleer aan de hand van de volgende kenmerken of het identiteitsbewijs echt is.

Origineel document

Bekijk het document zorgvuldig. Is het een origineel bestaand document of is het een kopie?

Is dit verblijfsdocument echt?

Geldigheid

In elk identiteitsbewijs staat de geldigheidsduur vermeld. Dit geldt ook voor een aangebrachte sticker. Controleer of het document nog geldig is.

Is dit verblijfsdocument echt?

Kinegram

Bij de pasfoto staat een transparante afbeelding die van kleur en vorm verandert als u het identiteitsbewijs kantelt.

Is dit verblijfsdocument echt?

ImagePerf

Het document bevat een tweede weergave van de pasfoto, bestaande uit kleine perforaties. Deze wordt zichtbaar als u het identiteitsbewijs tegen het licht houdt.

Is dit verblijfsdocument echt?

Reliëf

De voorzijde van de kaart bevat een reliëf dat voelbaar is met de vingertoppen. Bij het paspoort en de identiteitskaart is dit aangebracht aan de linker- en rechterzijkant. Bij het vreemdelingendocument aan de onderkant bij de pasfoto.

Is dit verblijfsdocument echt?

Machine Readable Zone

De letters en cijfers van de MRZ zien er in alle documenten hetzelfde uit. In de MRZ wordt een aantal persoons- en documentgegevens herhaald (naam, nummer e.d.). U controleert de MRZ door deze te vergelijken met bijvoorbeeld uw eigen identiteitsbewijs.

Is dit verblijfsdocument echt?

Kloppen de persoonsgegevens van de nieuwe werknemer?

Bepaal aan de hand van de volgende kenmerken of dit document aan deze persoon toebehoort.

Gelijkende pasfoto

Herkent u de persoon die voor u staat op de foto in het identiteitsbewijs? Kijkt u hierbij bijvoorbeeld naar de afstand, vorm en grootte van ogen, neus, oren en mond

Is dit verblijfsdocument echt?

Lengte

Beoordeel of de lichaamslengte van de werknemer overeenkomt met de lengte die in het identiteitsbewijs is vermeld.

Is dit verblijfsdocument echt?

Geboortedatum

Ga na of de geboortedatum op het identiteitsbewijs klopt. Vraag de werknemer bijvoorbeeld naar zijn of haar leeftijd.

Is dit verblijfsdocument echt?

Handtekening

Vergelijk de handtekening van de werknemer met de handtekening in het identiteitsbewijs. Dit kunt u doen door de persoon een handtekening te laten zetten.

Is dit verblijfsdocument echt?

Ja, u mag de nieuwe werknemer in dienst nemen.

Maak een kopie van het identiteitsbewijs en bewaar dit in uw administratie.

Sluiten

Nee, u mag de nieuwe werknemer niet in dienst nemen.

Sluiten

Download de folder Verificatieplicht

Het identiteitsbewijs controleren

Als eerste vraagt u de beoogde werknemer om een origineel en geldig identiteitsbewijs te tonen. Als de werknemer niet de Nederlandse nationaliteit heeft, gaat u na of – en onder welke voorwaarden – u de werknemer in Nederland mag laten werken. Vervolgens controleert u het identiteitsbewijs op de echtheidskenmerken. Daarna controleert u of het identiteitsbewijs bij de werknemer hoort die het aanbiedt. Ten slotte – als alles door u in orde is bevonden – maakt u een kopie van het identiteitsbewijs en bewaart u deze in uw administratie. Deze stappen zijn uitgewerkt in het Stappenplan Verificatieplicht.

Deel deze pagina via

FacebookTwitterLinkedInForward